حدود ۲۵ میلی متر افزایش بارش نسبت به نرمال داشتیم

توان نگار_ بهمن توکلی فرد| از ابتدایی سال آبی جاری ۲۵ میلیمتر افزایش بارش نسبت به نرمال داشتیم که در اکثر استان به جز مناطق شرقی افزایش بارش فراتر از نرمال دیده می شود.

حمیدرضا خورشیدی مدیر کل هواشناسی استان اصفهان در نشست خبری مجازی با اعلام این مطلب افزود: بیشترین افزایش بارش مربوط به مناطق مرکزی و جنوب استان است که صد درصد افزایش داشته ایم به طوری که در اکثر تمامی مناطق استان به ویژه مناطق مرکز و جنوب افزایش بارش نسبت به سال گذشته قابل توجه است.

وی افزود: تا ۱۵ اسفند ارتفاع برف کوهرنگ ۶۰ سانتی متر گستردگی پوشش برف مناسب بوده ولی عمق برف کمتر از نرمال بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون میانگین دمای استان در حدود هشت دهم درجه سانتی گراد بیشتر از بلند مدت بوده همچنین در همین مدت دمای استان پنج دهم درجه سانتیگراد کمتر از سال گذشته بوده است.

خورشیدی اظهار داشت: میانگین وزنی بارش استان در سال آبی جاری (از اول مهر تا ۲۳ اسفند۱۴۰۱) در حدود ۱۲۰ میلیمتر است که نسبت به مقدار بلندمدت دوره آماری مشابه حدود ۲۶ درصد و نسبت به مقدار مشابه در سال آبی گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان ایستگاه شاخص در تامین آب زاینده رود تا ۲۳ اسفند، ۱۲۷۳میلیمتر می باشد که در حدود ۲۸درصد از میانگین بلندمدت خود بیشترونسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است( میانگین بلند مدت تا امروز ۱۰۲۸ میلی متر و تا پایان سال ۱۳۵۷ میلی متر).

مدیر کل هوا شناسی استان اصفهان گفت: فزونی دمای بالاتر از نرمال که طی اسفندماه در اکثر مناطق استان وجود داشت طی فروردین ۱۴۰۲ میزان افزایش دمای فراتر از نرمال تعدیل خواهد یافت و همچنین میانگین دما در حالت نرمال مورد انتظار است. طی هفته اول فروردین و هفته چهارم شرایط افت دمای کمتر از نرمال محسوس تر خواهد بود و شرایط سرمازدگی شکوفه های نوروزی نیز محتمل است.

درباره‌ی پایگاه توان نگار

حتما ببینید

بازدید سرزده و شبانه مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان از خط تولید

توان نگار – بهمن توکلی فرد| مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان جمعه ۲۶اسفندماه، ضمن بازدیدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Skip to content